onderwijs-planning

3.1. Kalender 2021-2022

Datum Gebeurtenis
05 SEP 2021 Toetsen wachtlijst niveauvaststelling
Uiterlijke datum betaling ouderbijdrage 2021-2022
11 SEP 2021 Mogelijkheid nieuwe inschrijvingen en vragen
Toetsen wachtlijst niveauvaststelling
12 SEP 2021 Informatiebijeenkomst voor ouders & leerlingen
Rooster 2021-2022 en boekenpakketten beschikbaar
19 SEP 2021 Start lessen 2021-2022
26 DEC 2021 Vakantie
02 JAN 2022 Vakantie
09 JAN 2021 Toetsen wachtlijst niveauvaststelling
16 en 23 JAN 2022 Toetsen 1e helft alle leerlingen
06 FEB 2022 1e bijeenkomst voor ouders
12 en 19 JUN 2022 Toetsen 2e helft alle leerlingen
26 JUN 2022 2e bijeenkomst voor ouders
03 JUL 2022 Afsluiting onderwijsjaar 2021-2022

3.2. Onderwijs-uren

Het aantal onderwijs-uren voor 2021-2022 is vasgesteld op 3.5 uur per week. Elke groep wordt of ingedeeld op zondagochtend of op zondagmiddag.

Dagdeel Tijden Duur blok
Zondagochtend 09:00 t/m 12:30 3.5 uur
Zondagmiddag 13:00 t/m 16:30 3.5 uur

Door meer tijd te besteden aan het Arabisch in de lagere niveaus (Basis en 1e) wordt een solide basis gelegd voor het lezen, schrijven en begrijpen. In de hogere niveaus (2e en 3e) wordt meer tijd besteed aan Koran en islamonderwijs; gebruik-makend van het solide fundament Arabisch uit de lagere niveaus.

3.1. Rooster 2021-2022