onderwijs-planning

3.1. Kalender 2023-2024

Datum Gebeurtenis
03 SEP 2023 Informatiebijeenkomst voor ouders & leerlingen
16 en 17 SEP 2023 Start lessen
23 en 24 DEC 2023 Vakantie
30 en 31 DEC 2023 Vakantie
14 JAN 2024 Toetsen 1e rapport alle leerlingen
27 en 28 APR 2024 Vakantie
23 JUN 2024 Toetsen 2e helft alle leerlingen
30 JUN 2024 2e bijeenkomst voor ouders
07 JUL 2024 Afsluiting onderwijsjaar

3.2. Onderwijs-uren

Het aantal onderwijs-uren voor 2022-2023 is vasgesteld op 3.5 uur per week. Elke groep wordt of ingedeeld op zondagochtend of op zondagmiddag.

Dagdeel Tijden Duur blok
Ochtend 09:00 t/m 12:30 3.5 uur
Middag 13:00 t/m 16:30 3.5 uur

Het aantal onderwijs-uren is vasgesteld op 3.5 uur per week. Elke groep wordt of ingedeeld in de cohtend of in de middag.

Door meer tijd te besteden aan het Arabisch in de lagere niveaus (Basis en 1e) wordt een solide basis gelegd voor het lezen, schrijven en begrijpen. In de hogere niveaus (2e en 3e) wordt meer tijd besteed aan Koran en islamonderwijs; gebruik-makend van het solide fundament Arabisch uit de lagere niveaus.