Essalam Rotterdam

Shahada

Als je overweegt om moslim te worden, dan kun je het beste starten met jezelf te richten op de fundamenten van de islam en hier kennis van opdoen. De belangrijkste fundamenten van de islam bestaan uit:

 • de (6) zes zuilen van imaan (geloof)
 • de (5) vijf zuilen van islam (handelingen)

De fundamenten van de islam en de bijbehorende zuilen zijn hieronder kort samengevat.

De zes zuilen van imaan (geloof)

De pilaren van het geloof ‘imaan’ is gebouwd op zes zuilen. Het geloven in:

 1. Allah als enige god
 2. Zijn Engelen
 3. alle Zijn Boeken (waarvan de Koran het laatste boek is)
 4. alle Zijn Profeten (waarvan profeet Mohamed vzmh de laatste profeet is)
 5. Dag des Oordeels
 6. Al-Qadr (de voorbeschikking), zowel het goede als het kwade ervan

De vijf zuilen van de islam (handelingen)

De vijf zuilen van de islam (Arabisch: أركان الإسلام arkān-al-Islām) worden gevormd door vijf meest fundamentele handelingen die elke moslim onderhoudt.

 1. De geloofsbelijdenis (sjahada)
  Om tot de islam toe te treden, dien je de shahada (geloofsgetuigenis) uit te spreken. Met het uitspreken van de shahada getuig je dat er geen god is die aanbeden mag worden, behalve Allah en je getuigt dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn Boodschapper is. De shahada wordt als volgt uitgesproken:
  أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً رَسـولُ الله
  asjhadoe an lā ilāha illā-llāh, wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh
 2. De dagelijkse rituele gebeden (salat)
  Moslims worden geacht minimaal vijfmaal per dag de rituele gebeden (Salah) uit te voeren:

  • Fajr gebed: sOchtends vroeg aan het begin van de ochtendschemering, ruim voor de zonsopgang
  • Dohr gebed: sMiddags net na de hoogste stand van de zon
  • Asr gebed: sMIddags midden tussen Dohr en zonsondergang, wat neerkomt op ongeveer driekwart van de dag
  • Maghreb gebed: net na zonsondergang
  • Isha gebed: na de avondschemering, circa anderhalf uur tot 2 uur na Maghrib
 3. Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
  Binnen de islam is het geloof dat alle rijkdom door Allah aan de mens in bruikleen gegeven wordt. Het woord zakat betekent zowel zuivering als groei. In de praktijk betekent dit een jaarlijkse donatie van twee en een half procent van het privékapitaal aan armen en aan liefdadigheidsdoeleinden.
 4. Het jaarlijks vasten tijdens de maand ramadan (saum of siyam)
  Het verplichte jaarlijkse vasten (siyam) houdt in dat men tijdens de hele maand ramadan overdags niet eet, niet drinkt en zich onthoudt van seksuele gemeenschap. Dit vasten is voorgeschreven in de Koran en geldt vanaf al fajr (dageraad) tot al maghreb (zonsondergang). Tijdens de nacht zijn deze beperkingen opgeheven. In de praktijk wordt de avondmaaltijd na zonsondergang genuttigd en wordt vroeg opgestaan op voor een vroeg ontbijt en voor het verrichten van het fajr gebedt. Wanneer vasten te bezwaarlijk zou zijn, bijvoorbeeld voor zwangere en ongestelde vrouwen, zieken, jonge kinderen , mag het worden overgeslagen. Wel wordt later inhalen van het vasten aangemoedigd.
 5. De pelgrimstocht naar Mekka indien daartoe in staat (hadj)
  De pelgrimstocht naar de voor moslims heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië wordt uitgevoerd tijdens de maand Dhul Hijja (de hajj-maand, de twaalfde maand van de islamitische kalender). Iedere moslim is verplicht, mits hij of zij het zich financieel en qua gezondheid kan permitteren, om de hadj ten minste eenmaal in het leven te ondernemen

Shahada (geloofsgetuigenis) in Moskee Essalam

Als je in de zuilen van imaan gelooft en bereid bent om naar de zuilen van islam te handelen, dan is het voldoende om moslim te worden.
In dat geval wordt het aangeraden om zo snel mogelijk tot de islam toe te treden, en dan stap voor stap verder te leren, in plaats van te proberen eerst ‘alles’ te weten komen.

Om tot de islam toe te treden, dien je de shahada (geloofsgetuigenis) uit te spreken.

in het Arabisch
أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً رَسـولُ الله
asjhadoe an lā ilāha illā-llāh, wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh

in het Nederlands
ik getuig dat er geen god is die aanbeden mag worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn profeet is.

Het uitspreken van de shahada kan individueel plaatsvinden, of kan in het gezelschap van andere mensen plaatsvinden. Het kan zowel thuis als in de moskee of op een andere plek plaatsvinden. Het is dus niet verplicht om de shahada in de moskee of bij een imam uit te spreken. Wel is het aan te raden om contact te zoeken met moslims voor verdere kennismaking met de Islam en om ervaringen in de praktijk op te doen; bijvoorbeeld door een moskee te bezoeken.

Wil je jouw shahada uitspreken in Moskee Essalam in het bijzijn van onze imam en andere bezoekers van de moskee? Meld je dan aan via:

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie over de islam? Of over het bekeren tot de islam? Je kunt altijd contact opnemen met Moskee Essalam via ondergerstaande contactgegevens.