Essalam Onderwijs

Essalam onderwijs

Essalam onderwijs is specifiek ontwikkeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar die doordeweeks regulier onderwijs volgen en daarnaast additioneel Essalam onderwijs volgen in een deel van het weekend.

1.1. Onderwijscommissie

Essalam onderwijs wordt geleid door de Essalam onderwijscommissie die periodieke bijeen komt om de jaarlijkse vastgestelde onderwijs-plannen uit te voeren en om de jaarlijks gestelde onderwijs-doelstellingen te realiseren. De onderwijscommissie speelt een belangrijke rol binnen de driehoek van docenten, leerlingen en ouders. De onderwijscommissie rapporteert aan het Essalam bestuur via een bestuurslid met de onderwijs-portefeuille als verantwoordelijkheid.

1.2. Ouders

Via de ouderraad heeft u als ouder de gelegenheid om uw input kenbaar te maken en u meer te betrekken bij het Essalam onderwijs van uw kind(eren).
De ouderraad bestaat uit ouders en vormt een belangrijke brugfunctie tussen ouders en onderwijscommissie. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd de onderwijscommissie adviseren en assisteren. Leden van de ouderraad kunnen ook betrokken worden bij onderwijs-activiteiten zoals informatiebijeenkomsten, communicatie naar ouders en andere onderwijs gerelateerde zaken.
Heeft u interesse in de ouderraad; of heeft u vragen en/of suggesties, neemt u dan contact op met de onderwijscommissie via onderwijs@essalamrotterdam.nl of via ondervermeld telefoonnummer.