Essalam Rotterdam

onderwijs-ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ouderbijdragen vormen de enige bron van inkomsten voor Essalam onderwijs en komen voor de volle 100% te goede aan het onderwijsprogramma. Er is geen enkele andere financiering vanuit externe partijen, of vanuit het lidmaatschapsgeld (shart) van Essalam moskee, of vanuit andere bronnen. De ouderbijdrage per onderwijsjaar is als volgt vastgesteld:

Aantal kinderen Per kind Totaal
1 150 Euro 150 Euro
2 140 Euro 280 Euro
3 130 Euro 390 Euro
4 115 Euro 460 Euro
5 100 Euro 500 Euro

Betaling Ouderbijdrage

Onderwijs-ouderbijdragen kunt u betalen via bank-overschrijving op rekening:

  • NL41 INGB 0007 2649 70
  • t.n.v. Stichting Moskee Essalam
  • o.v.v. ‘Onderwijs’ + naam leerling(en)

Cash betalingen zijn vanwege administratieve en wettelijke redenen alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk

Alle ouders worden geacht om de ouderbijdrage vooraf, in één termijn, te voldoen.

  • Uiterlijk 1 september dient de volledige ouderbijdrage te zijn voldaan.

Ouders met 2 of meer leerlingen, die de ouderbijdrage niet in één termijn kunnen voldoen, kunnen via onderwijs@essalamrotterdam.nl een verzoek indienen om in 2 termijn te betalen:

  • Uiterlijk 1 september, 1e helft voldaan
  • Uiterlijk 1 februari, 2e helft voldaan

Betalen in twee termijnen is alleen mogelijk na toestemming en alleen voor ouders met meerdere leerlingen. Ouders met één leerling kunnen alleen in één termijn betalen.

4.2. Betalingsachterstand

Leerlingen worden alleen toegelaten tot de lessen nadat de verschuldigde ouderbijdrage volledig is betaald zoals hierboven is vermeld.