Essalam Bestuursleden worden periodiek benoemd in lijn met de statuten. Voor de volgende zittingsperiode, vanaf januari 2022, zoekt Stichting Moskee Essalam kandidaat bestuursleden. Het proces van kandidaat bestuursleden en de bijbehorende verkiezingen wordt door een onafhankelijke verkiezingscommissie geleidt.

Het bestuur van Stichting Moskee Essalam bestaat uit meerdere bestuursleden. Naast de basistaken behorende bij formele basisfuncties zoals voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn er ook meerdere bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles welke periodiek opnieuw kunnen worden vastgesteld en verdeeld. Op basis van deze portefeuilles zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, in lijn met de statuten der stichting.

Wat zijn de eisen voor de kandidaat bestuurslid?
 • Is deelnemer van de Moskee en staat geregistreerd in het Register van deelnemers der Stichting Moskee Essalam
 • Is woonachtig in Rotterdam Zuid
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Kan een verklaring omtrent goed gedrag overleggen
 • Is bereid om de functie van bestuurslid voor een termijn van 2 jaar te vervullen
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar (minimaal 16 uur per week).
 • Steekt tijd en energie in het bijwonen en voorbereiden van bestuursvergaderingen
 • Is bereid zitting te nemen en/of samen te werken met een of meerdere commissies van de Stichting
 • Heeft binding met Stichting Moskee Essalam en heeft goede contacten met Essalam deelnemers
 • Stelt zich bereid verantwoording af te leggen bij de periodieke vergadering van deelnemers
 • Legt zich neer bij genomen besluiten, “eenheid van bestuur” en acteert in lijn met de statuten, reglementen en in lijn met bestuursbesluiten.
 • Heeft affiniteit met de door de Moskee nagestreefde doelen en belangen
Welke competenties heeft de kandidaat bestuurslid?
 • Betrouwbaar, integer en geduldig
 • Kan goed luisteren en kan goed samenwerken
 • Kan multidisciplinair denken en heeft reflecterend vermogen
 • Is onafhankelijk, blijft kritisch en is flexibel
 • heeft ervaring als bruggenbouwer en kan makkelijk binden en verbinden
Bent u geïnteresseerd?

Alle geïnteresseerden die zich herkennen in bovenstaand profiel worden verzocht om vóór 15 december 2021 te solliciteren. Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief inclusief CV voor 15 december 2021 sturen naar info@essalamrotterdam.nl of per post naar: Stichting Moskee Essalam, t.a.v. de verkiezingscommissie, Vredesplein 7, 3074 SN Rotterdam. Als alternatief kunnen geïnteresseerden een inschrijfformulier bij de receptie van de Moskee invullen (in plaats van een motivatiebrief inclusief CV).

Uit de sollicitanten wordt een aantal kandidaten geselecteerd voor een gesprek met de onafhankelijke verkiezingscommissie. De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 16 december 2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkiezingscommissie via info@essalamrotterdam.nl.